A PROJEKTRŐL


Ez a projekt nemzetközi méretekben kívánja fejleszteni és ösztönözni az innovatív képzési gyakorlatokat, amódszertani eszköztárat és az értékelési rendszert a felnőttoktatás azon területein, melyek érdekeltek a munkaerő-piac fejlesztésében az energia források kiaknázásának és az energiamegtakarításnak tanítása révén; a Green Growth koncepcióját képviselik irodai környezetben, azaz ötletek, know-how-k, tapasztalatok és jó gyakorlatok cserélhetnek gazdát általuk.

Az európai emberek közel 75 %-a él városokban. Jelenleg a környezetvédelem megoldandó problémáinak túlnyomó többsége a városi környezetből származik, ahol ugyanis a legtöbb szervezet adminisztratív központja található, függetlenül a tevékenység jellegétől vagy a vállalat méretétől. Független tanulmányok szerint ez azt jelenti, hogy az elpazarolt források költsége elérheti az összes forgalom 4 %-át .Mi több, az energia források és a nyersanyag mintegy 40 %-át világviszonylatban az irodák használják fel.

Szükségleteink elemzését világosan meghatározott indikátorok alapján végezzük, amelyek pontosan megfelelnek a modern munkahelyek társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági követelményeinek,amelyeket a jövő szolgáltató szektorának számos tényezője befolyásol, következésképpen magukban foglalják a különböző foglalkozások profiljának és kulcskompetenciáinak meghatározó tényezőit.

Szükség van az érintettek közti nemzetközi együttműködésre: a projektben részvevő partnerekre,az állami és a magán felnőttoktatást és képzést nyújtó partnerekre,a közszférára,az NGO-kra, a VET központokra és megannyi többtagú egyesületre annak érdekében, hogy miközben korszerűen kialakítják a nemzeti sajátosságokat, egyúttal egységesítik a képzési rendszert.A különböző szervezetek mellett a legmeghatározóbb célcsoportok egyéni szinten a következők: a felnőttoktatásban részvevő oktatók, képzők és trénerek, a feladatok koordinátorai, a projektmenedzserek, a terepgyakorlatok vezetői,tanácsadók és a döntéshozók. Az alábbiak lehetnek a magántanulók:olyan felnőttek, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek, nincsen azonban a munkaerőpiacba történő aktív bekapcsolódáshoz elegendő kompetenciájuk; számításba jöhetnek a hanyatló ágazatokban dolgozók, a karbantartást és az adminisztrációs munkát végzők, a munkanélküliek, illetve azon személyek, akik kompetenciáik fejlesztésére szorulnak.

A várható eredmények ösztönzőleg hatnak majd egy olyan innovatív képzési rendszer kialakítására, amely fel tudja venni a harcot a munkanélküliséggel az "Office ECO Consultant" foglalkoztatási profil és ennek megfelelő ECT alapú képzési tanterv segítségével.