PARTNEREKSMTP – VIESOJI ISTAIGA SIAURES MIESTELIO TECHNOLOGIJU PARKAS

A Northtown Technology Park (NTP) egy olyan közintézmény, amelyet 2002-ben a vilniusi önkormányzat és a Gazdasági Minisztérium hozott létre azzal a célla,hogy elősegítse a városi fejlődést,illetve olyan készségekre és tudásra helyezze a hangsúlyt, amelyek ösztönzőleg hatnak a térség gazdasági, társadalmi és környezettudatos életének fejlődésére. Az NTP, mint a litvániai infrastruktúra megújításának része,közvetlen kapcsolatban áll egyéb társasági innovációkkal. Az NTP nem csak innovációt segítő szolgáltatásokat nyújt, de hozzájárul a régió megújulásához és fejlesztéséhez.Az NTP együttműködik innovatív és életképes vállalkozásokkal éppen úgy, mint a közszférával. Az innovatív irányelvek Litvániában történő meghonosításával az NTP hozzájárul az ország fenntartható fejlődést megcélzó politikájának megvalósításához gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi területeken. Az NTP elősegíti az innovatív vállalkozások kibontakozását azáltal, hogy segítséget nyújt jogi, pénzügyi, vezetéselméleti kérdésekben.


Cultural Labor Social Cooperative

A Labor Kulturális Szövetkezet az alkotóerő és akarat olvasztó tégelye, amely 2006 óta létezik Magyarországon,Pécsen és környékén. A Labor egy virtuális kastélyhoz hasonlítható,amely afüggetlen kulturális alkotások és kapcsolatok fővárosa, a kezdeményezések közössége. Civil szervezetek és közösségre vágyó egyének nyitott csoportja ez, amely szociális szövetkezeti formában működik, tagjainak száma pedig folyamatosan nő.A Labor küldetése következő képpen foglalható össze: olyan nyitott közösségi teret kívánunk létrehozni, amely önkifejezésre bíztatja az egyéneket.Küldetésünk része az is, hogy egyedi megoldásokat keressünk az ipari és városi fejlesztésre olyan módón, hogy mindez a fennteartható fejlődés alapelvének megfeleljen.Az esélyegyenlőség elve szerint szervezetünk fogyatékkal élők alkalmazásával és rehabilitációjával ia foglalkozik.Bízunk a művészet és a közösség összetartó erejében. Stabil alapot hozunk létre mindezekhez úgy, hogy egyedi termékeket készítünk.

 


NBC – Nordic Business Council

Ez a szervezet számos taggal rendelkező nem kormányzati egység, jelenleg ugyanakkor céljaikat támogató személyeket keres. Jelen szervezet alapítói hatalmas tapasztalattal rendelkeznek hasonló területeken, amelyek mind kapcsolatban állnak a fenntarthatósággal( fenntartható fejlődés, hulladékgazdálkodás,élelmiszeripar, különböző társadalmi projektek), valamint mindannyian rendelkeznek projekt-koordinációs készségekkel. Meglehetősen új szervezetről van szó, most kezdi tevékenységét.A fenntartható fejlődésre helyezi a hangsúlyt: célja, hogy megossza  aNorvégiában felhalmozott utdást és tapasztalatot, valamint szorgalmazza a környezetbarát megoldások alkalmazását. Ezek terén éppen úgy, mint a technológiák és a környezetvédelem fejlődésében Norvégia az élen jár.Ott kormányzati szinten is, de a magánszektorban is nagy szerepet játszik a fenntartható fejlődés. Szervezetünk célja, hogy közvetítse az információt és a tudást, elterjessze azokat más országokban és földrészeken, megossza mindezt a különböző szervezetekkel és vállalkozásokkal.

 


HOMMES ET SAVOIRS

“Hommes & Savoirs is a training institution created in 1989 under status association (CRIS) which evolved in 2000 towards a company of employee shareholding (S.A.S). Working first and foremost on the requalification of the job-seekers, we developed an expertise in the administrative, commercial sectors, the tourism and the assistance to the person.
Centered approach by employment areas, Hommes & Savoirs work with many external partners that allows us to have a regional activity area.
Twelve trainers compose the permanent team of the body. All the collaborators of the body have a double skill, business expertise and trainer’s qualification.
This team is distributed on various poles, making up of project groups to answer the requested skills of the professional sectors jobs of the trade market, tourism, assistance to older people, corporate services.
Hommes & Savoirs work with the long-term job-seekers on programs piloted by the State since 1989 and by the region since 2004, also assist specific populations such as disabled workers or persons under hand of justice, manage in parallel actions of development of the skills of the employees. Since 2010 Hommes & Savoirs have experience in environmental planning, eco educational training, management of energy flows, energy and resource management, green office culture and environmental training.”


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

2000-ben jött létre Katowice-ben a Voivodeship Labour Office nevű szervezet, amely a sziléziai vajdaság önkormányzatának egy egysége. Feladatainak meghatározó elemei a munkaerőpiac irányelveinek kialakítása, továbbgondolása ,valamint,hogy ösztönözze és elősegítse a sziléziai Vajdaság munkaerőpiacának fejlődését. Küldetésük legjelentősebb eleme a foglalkoztatottság bővítése, a munkanélküliség negatív hatásainak csökkentése és hogy ösztönözze a foglalkoztatási aktivitást,hogy magasabb foglalkoztatási arányt érhessenek el, fejlődhessen az emberi erőforrás, a munkavégzés magasabb színvonalú lehessen, valamint, hogy támogassa a szociális inclúziót.A VLO feladatai és céljai közé tartozik egyebek mellett az is, hogy szervezze a külföldi munkavégzést úgy, hogy szakmai irányítást és információt ad, ösztönzi a vállakozói szellemet, megszerzi és végre is hajtja a különböző uniós programokat, ezzel egyidejűleg vidékfejlesztési tervet, foglalkoztatási akciótervet készít, szétosztja arendelkezésre álló forrásokat.

 


Praxis GmbH

“Praxis GmbH is working in the region of Marburg since 1989, and offers trainings, workplaces and support for long-term unemployed people. The staff contains 60 instructors and pedagogues, who work in about 30 different projects with about 1000 participants per year. Praxis GmbH is member of the Network of the association for non proit organsiations in the field of qualification and employment with about 50 members, most of them running second hand warehouses, recycling enterprises or other environmental projects.
Since our foundation we have been providing many different qualification and coaching offers, mainly for unemployed people and, thus, giving them better chances of integration into the labour market. Praxis GmbH cooperates continously with profit and non profit organsiations in developing jobs and trainings for unemployed people with poor formal skills. We will implement the ideas from the project in this process.
Praxis GmbH is also member of the European Network Réseau Européen pour I’INsertion Sociale et Professionnelle des Personnes Défavorisées (REIN) with members in most European countries and will use the contacts for dissemination in Europe. A clean environment, waste prevention, environmental protection and intact leisure facilities are objectives that are implemented through the activities of this organisation. On behalf of the city of Marburg and other municipalities, the department has carried out checks and consultations on waste separation since 2003. Generally speaking, Praxis GmbH has sufficient experience conducting training regarding environmental protection measures thus not only ensuring employment but also raising awareness on waste prevention and eco-lifestyle promotion.