VÁRHATÓ EREDMÉNYEK


Az eredménymutatókkal összhangban a projekt növeli a lakosság (a falvakban és vidéki városokban működő helyi szereplők) és a magánszektor (CCI vállalkozások) kapacitását a helyi és regionális kulturális erőforrások gazdasági és fenntartható módon történő fejlesztésére. Fejlődik az érintett és kiképzett résztvevők készsége a régió alulról felfelé történő fejlesztésére. A helyi és regionális szereplők jobban meg fogják érteni a KKI regionális fejlesztési potenciálját és a követelményeket, ezeknek a vállalkozásoknak képesnek kell lenniük a fejlődésre és az innovációra. A kreatív vállalkozások jobban megértik a falvak és a vidéki városok által kínált lehetőségeket, mint helyszínt és együttműködési partnereket a kulturális erőforrások fejlesztésére és felhasználására új termékek és szolgáltatások létrehozására. Maguk képesek lesznek alkalmazni az innovációs módszereket.

Az egyik hangsúly a kreatív szereplők hálózatának felépítése, amely kreatív környezetbe kerülhet a vidéki partnerrégiókban. A közvetlenül közreműködőktől eltérő szereplőket képzésben részesítik és megtanulják a CCI gazdaságának jobb megértéséhez és az innovációs módszerek alkalmazásához. Végül, a projekt lehetőséget kínál arra, hogy több munkahelyet teremtsen a vidéki területeken, és több vállalkozást telepítsen a KKI-ból a vidéki területeken, és így hozzájáruljon a demográfiai változások hatásainak csökkentéséhez.