Laboda

Gyerek foglalkozások

A Laboda Műhely célja egy olyan alternatív műhely, amely a gyerekek egyéni igényeit, érdeklődését tartja szem előtt a kreativitás szabadságának biztosításával. A műhelyben oktató alkotók irányításával a gyerekek megismerhetik egyéni sajátosságaikat és megtanulhatják annak kibontakoztatását. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy ehhez megfelelő szakmai hátteret biztosítsunk olyan alkotók bevonásával, akik egyedi látásmódjukkal, szakmai tapasztalataikkal segítik őket. Célunk a gyerekek esztétikai, érzelmi világának fejlesztése, a szépség, a harmónia, az esztétikai élmény iránti igény és fogékonyság kialakítása.

Kontakt:
Vörös Judit
+36 20 958 04 70
jutakocska@gmail.com
7621 Pécs, Király u. 64.